Blue Flower

Wat is ongezonde straling

Straling-spectrum 

Ongezonde straling is die straling die schade toebrengt aan het lichaam en daarmee aan de gezondheid

Enkele bekende ongezonde stralingen zijn:

- Röntgenstraling, afhankelijk van de dosis  en de duur van blootstelling wordt meer of minder schade veroorzaakt

- Radarstraling, afhankelijk van de afstand van de bron kan meer of minder schade worden veroorzaakt

- Radio actieve straling, door een ongeval met een kernreactor. Afhankelijk van de dosis kan dit leiden tot kanker of acute ziekte.

- Velle zonlicht, geeft tijdelijke of blijvende schade aan de ogen als voor een langere tijd in de zon wordt gekeken. Schade aan de huid (van verbranding tot huidkanker).

 

Een aantal (nog) niet erkende ongezonde stralingen zijn:

- Straling van de elektriciteit in huis, op kantoor, in de fabriek, of door hoogspanningsmasten. Afhankelijk van de verbruiksenergie (stroom in ampère), (vermogen in Watt) kan dit in min of meerdere mate schade voor de gezondheid opleveren.
Een interessant dossier hierover is te vinden op: http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_4/artikel_488/dossier_elektromagnetische_velden_ziekte_onder_hoogspanning.html

- Hoogfrequente straling van magnetrons, Dect telefoons, mobile telefoons, Smartphones, GSM, UMTS, G3 en G4 zendmasten, draadloze netwerken (Wifi, Wifi Repeaters) en korte golf TV en Radio zendmasten. De overheid en de leveranciers van deze producten beweren bij hoog en bij laag dat genoemde soorten geen schade opleveren en/of dat de producten binnen de "gestelde" normen zijn. (Wie bepaald die normen?). Wetenschappelijk is dit ook moeilijk aantoonbaar te maken, omdat de ene mens er hoofdpijn van krijgt, de ander darmstoornis, een derde slapeloosheid, een vierde op termijn kanker, enz. De gesteldheid van ieder mens is verschillend, zo is ook de zwakke schakel bij ieder mens anders en de aanleg (wat de wetenschap met erfelijkheid aangeeft).

Hierbij een verwijzing naar het artikel "Wat WiFi, mobiele telefoons en meer écht doen met onze gezondheid"

De link: http://www.nieuwetijdskind.com/wifi-mobiele-telefoons-en-meer-echt-gezondheid/

Meer onderzoek en details over het effect van Elektro Magnetische Straling.
De link: http://www.physiology.columbia.edu/MartinBlank.html

 

Een nog niet bekende en erkende ongezonde straling is:

- Geopatische belasting (vroeger aardstralen genoemd) kan op termijn schade opleveren. Afhankelijk van het menselijk gestel en vatbaarheidsniveau kan het leiden tot een of andere chronische ziekte. Optisch herkenbare waarnemingen van deze geopatische belasting; mierenhopen, knoesten of uitwassen aan bomen, een nest met wilde bijen en wespennesten, weelderig onkruid, een kat die vaak op een bepaalde plaats zit/ligt, lokaal minder goede opbrengst van gewassen in vergelijking met de directe omgeving. In gebouwen te herkennen aan scheuren en vochtplekken in de muren.
Er is tot op heden (nog) geen mobiel meetinstrument waarmee deze straling aantoonbaar en meetbaar gemaakt kan worden. Vanuit de natuurgeneeskundige en/of alternatieve geneeskundige hoek kunnen aardstralen opgespoord worden door middel van wiggelroedelopers, pendelaars of mensen die biotensing beheersen (feitelijk verschillende namen voor een en het zelfde fenomeen) Deze opsporingsmethode wordt, echter zeer ten onrechte, verafschuwd door de stichting tegen kwakzalverij en scepsis. Voor veel christenen is dit ook onacceptabel, omdat het in de Bijbel naast waarzeggerij en wolkenschouwerij door God wordt verafschuwd. (Dit is echter een misvatting, omdat God de sensitiviteit voor het opsporen van giftige producten, het vinden van water, het vinden van zowel positieve als negatieve energie plaatsen enz. aan de mens heeft gegeven. Echter de meeste mensen zijn zover van de natuur afgeraakt dat zij zich niet meer bewust zijn dit nog te kunnen. Met enige begeleiding en oefening kan ieder mens zich dit (weer) eigen maken.

 

Save